Απολογισμοί

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2021

Απολογισμός 2022

Απολογισμός 2023

Με την ευχή να συνεχίσουμε ακόμα ποιό δυναμικά

Το συμβούλιο των “Φίλων του Θεοτόκος”